Skip to content

Disclaimer

Disclaimer Datingsitesvergelijken.info

Wanneer u onze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met onze voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Aansprakelijkheid
De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. datingsitesvergelijken.info kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan datingsitesvergelijken.info verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die die gekoppeld zijn aan deze website. Wel stellen wij het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van mogelijke onjuistheden in de berichtgeving. U kunt een bericht sturen naar [email protected].

Intellectueel eigendom
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van datingsitesvergelijken.info.

Privacy
datingsitesvergelijken.info respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de wetgeving op het gebied van de privacy.

Persoonsgegevens
Datingsitesvergelijken.info verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker datingsitesvergelijken.info toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden.

Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.